سی پرک
خانه / آلو استنلی

آلو استنلی

آلو استنلی از انواع آلو تخم مرغی است که برای تهیه پوره و تولید آلو خشک خورشتی نیز بسیار پر کاربرد است. آلو تازه آن رنگ آبی مایل به بنفش دارد و بخاطر ساختار تخم مرغی بودن آن برای تولید آلو بخارا خورشتی که مشابه آن است به کار برده می شود. انواع آلو استنلی یا انت در مناطق غرب و مرکز ایران شناسایی و تجاری سازی شده اند.

صادرات انواع آلو استنلی سیاه زنجان

صادرات انواع آلوبا فراهم شدن و وجود امکانات لازم توسط شرکت هایی که در زمینه ی صادرات کار می کنند ممکن شده است، باغداران زیادی از مناطقی چون زنجان نیز صادرات انواع آلو استنلی سیاه را به این شرکت ها واگذار می کنند. آمار روبه رشدی که از صادرات انواع …

توضیحات بیشتر »